English En

שאלות טכניות ועידות קוליות

אני מקיש את הקוד הסודי של הועידה והמערכת מזהה אותו כשגוי. מה עליי לעשות?

אם וידאת שאתה משתמש בקוד הנכון והעדכני, ייתכן והמערכת לא מזהה את הקוד בגלל איכות הקו בו אתה משתמש.
במידה ואתה משתמש בטלפון Speaker או בדיבורית של טלפון סלולרי נסה להרים את השפופרת ולהקיש שוב את הקוד הסודי.
לאחר שלוש הודעות קוד שגוי מצד המערכת, תועבר לנציג שירות, שיסייע לך להכנס אל שיחת הועידה שלך.

התחברתי לשיחה בשעה שנקבעה, אך אני שומע רק מוזיקת המתנה. מה עליי לעשות?

אם הנך המשתתף הראשון בועידה, המערכת תשמיע הודעה על כך מיד עם העברתך אל השיחה, ובזמן ההמתנה לכניסת משתתפים נוספים תשמע מוזיקת המתנה.
גם במקרה שהשיחה מוגדרת לפתיחה רק עם כניסת המנחה לועידה, תושמע מוזיקת המתנה עד לכניסת המנחה לשיחה. כל עוד מנחה הועידה טרם נכנס, תמשיך מוסיקת ההמתנה להישמע ומשתתפי הועידה לא יוכלו לשוחח ביניהם.
במידה ואתה מעוניין לקבל מאיתנו מידע על מצב השיחה שלך הקש * ו-0. נציג שירות יוכל לעדכן אותך האם אתה המשתתף הראשון בועידה, או האם הועידה נמצאת בהמתנה לכניסת מנחה.

במהלך הועידה החלה להישמע ברקע מוסיקת המתנה של מרכזיה המפריעה לנו. במה מדובר ומה לעשות?

במידה ונשמעת מוסיקת המתנה על רקע דברי המשתתפים, מדובר כנראה במוסיקת המתנה של המרכזיה של אחד המשתתפים אשר שם את מכשיר הטלפון שלו ב "Hold".
במידה והמוסיקה ממשיכה יותר מזמן סביר, והמשתתף אינו חוזר לועידה, תוכל להיעזר בנציג שירות, אשר יזהה את הקו שממנו מגיעה המוסיקה וינתק אותו מהשיחה. הקש * ו-0 לקבל סיוע נציג.

במהלך הועידה נשמע רעש רקע טורדני מאחד המשתתפים, מה ניתן לעשות?

תוכל לבקש מהמשתתפים להשתמש בפונקצית ה"השתקה העצמית" על ידי הקשת * ו- 5. הפעלת פונקציה זו על-ידי משתתף תביא להשתקת הקו שלו ובכך להפסקת רעשי הרקע. כדי לבטל את ההשתקה העצמית על המשתתף להקיש שוב * ו-5.

במהלך הועידה נשמע רעש רקע טורדני לא מזוהה. מה ניתן לעשות?

אם אינך מזהה את מקור הרעש, היעזר מיידית בנציג שירות על ידי הקשה על * ו-0. נציג שירות יוכל לאתר את הקו שממנו מגיע הרעש, להוציא את המשתתף עם הקו הבעייתי מהשיחה ולהציע לו פתרון (ניתוק וחיוג מחדש, שינוי מיקום או שימוש במספר גישה חלופי).

חייגתי למספר 1800 בינלאומי שהוקצה לי לחיוג חינם לועידה ואני נתקל בצליל תפוס. מה לעשות?

ייתכן וקו הטלפון ממנו אתה מנסה לחייג חסום לשימוש במספרי חינם (עלול לקרות מבתי מלון, ממפעילים סלולאריים מסוימים או ממרכזיות שהוגדרה בהן חסימה מסוג זה). במידה ואתה מנסה לחייג מקו טלפון שכבר נוסה בעבר בהצלחה ושללת את עניין החסימה, כפי הנראה אתה חווה קשיי תעבורה בינלאומית.
דרך התעבורה הבינלאומית האמינה ביותר הינה חיוג ישיר ועל כן מומלץ שתנסה לחייג שיחה בינלאומית למספר הגישה הרגיל שסופק לך (972-3-9180699+). ברגע שתחובר לשיחת הועידה, תוכל לבקש ממזמין שיחת הועידה או מאחד מנציגי השירות (על-ידי הקשת * ו- 0) שימסור לך מספר גישה חלופי או שיקשרו אותך ב"שיחה יזומה" אל המספר שתספק להם כדי לחסוך בעלות התעבורה הבינלאומית.