English En

טפסים ואישורים

על מנת לחסוך לך זמן, לרשותך מספר אישורים להורדה עצמית וכן טפסים להתקשרות והזמנות מהירות

הזמנת קוד לשיחה מזדמנת

לטופס הזמנת קוד לשיחה מזדמנת לחץ כאן

 

לפורמט הזמנת שיחה מזדמנת להורדה לחץ כאן

טופס הזמנת חדר וירטואלי

אישור לניכוי מס וניהול ספרים

לאישור ניכוי מס וניהול ספרים לחץ כאן

אישור ניהול ספרים

תנאים כללים לשירות

תנאים כללים לועידות אינטרנט