English En

שאלות ועידות קוליות

האם יש צורך בציוד מיוחד כדי להשתמש בשירותי שיחות הועידה הטלפוניות?

אין צורך בציוד מיוחד. ניתן להצטרף אל שיחות הועידה הטלפוניות מכל מקום בעולם ומכל מכשיר טלפון, רגיל או סלולארי, המאפשר חיוג צלילים.

האם שיחות הועידה הטלפוניות מאובטחות?

אנו נוקטים בכל האמצעים האפשריים על מנת ששיחות הועידה שלכם יהיו מאובטחות באופן מלא:
הקווים המשמשים לשיחות הועידה הינם קווים אופטיים מאובטחים
והכניסה לשיחת הועידה הטלפונית דורשת הקשת קוד סודי הנמסר למזמין השירות.
תוכלו להוסיף הגדרת "התרעת שם" או "התרעת צליל", כך שכל כניסה ויציאה של משתתף מהשיחה מלווה בהתרעה.
תוכלו להזמין שירות סינון אנושי בכניסה לועידה: המשתתפים שלכם יגיעו לנציגי שירות שלנו טרם הכניסה לשיחה, ייתבקשו למסור את פרטיהם האישיים ורק אז יועברו אל השיחה על ידי הנציג

האם שיחות הועידה מוגבלות בזמן או במספר משתתפים?

שיחות הועידה אינן מוגבלות בזמן. כמות המשתתפים בשיחת ועידה טלפונית יכולה להגיע לכמה מאות משתתפים. שיחות ועידה באינטרנט יכולות לכלול עד אלפי משתתפים. אם הנך מעוניין בשיחת ועידה רבת משתתפים, פנה אלינו על מנת לשמוע על שירות האירועים הוירטואליים ועל שירות הוובינר (כנסים וירטואליים באינטרנט), ונעדכן אותך במגוון האפשרויות הקיימות בתחום זה.

כיצד ניתן לדעת האם יש עוד משתתפים בשיחת הועידה?

בשיחת ועידה טלפונית, המשתתף הראשון שייכנס לחדר הועידות ישמע מוזיקה עד לכניסתו של משתתף נוסף.
באפשרותכם להגדיר בחדר הועידות, ללא תשלום נוסף, התרעות אוטומטיות לגבי כניסה ויציאת משתתפים (התרעת שם או התרעת צליל).
כמו כן מציעה ועידן שירותים אשר באמצעותם ניתן לעקוב אחר נוכחות המשתתפים מכניסתם ועד לסיום השיחה: שירות "קונפרנס מנג'ר" הינו ממשק אינטרנטי המאפשר לכם מעקב ויזואלי אחרי כמות המשתתפים בשיחה, שירות "נציג מלווה" כולל נציג מטעמנו שיעדכן אתכם טלפונית בכמות המשתתפים בשיחה.

בישיבה במשרד ניתן להראות למשתתפים גרפים או להציג סיכומים, איך עושים זאת במהלך ועידה טלפונית?

למטרה זו נועד שירות ועידות האינטרנט שלנו. שירות זה מסוגל לשמש כפלטפורמה מושלמת המאפשרת גם העברת קול ותמונה באמצעות האינטרנט אך מצוין גם כשירות משלים להעברת מידע ויזואלי בלבד במקביל לשיחת ועידה טלפונית איכותית.

כיצד ניתן לנהל שיחת ועידה בהשתתפות עשרות או מאות משתתפים?

על מנת לסייע בניהול ועידות טלפוניות רבות משתתפים, מציעה ועידן את שירותי האירועים הוירטואליים, המהווים תחליף לכנס או הרצאה המתנהלת פנים אל פנים. שירותים אלו ניתן לקבל בסיוע צמוד של מנהל ועידות מטעם ועידן או באופן עצמאי על-ידי מנחה ועידה מטעמכם המזוהה על-ידי המערכת באמצעות קוד מיוחד.

שירותי האירועים הטלפוניים מאפשרים ניהול קל ויעיל בעזרת האפשרות להשתקת כלל המשתתפים, הקצאת רשות הדיבור למשתתפים במסגרת ניהול "שלב שאלות ותשובות", העברת סקר טלפוני ועוד.

כמה זמן מראש יש להזמין שירות שיחת ועידה קולית?

מומלץ להזמין את שיחת הועידה כמה שעות מראש. יחד עם זאת, מוקד השירות שלנו ערוך לקבל הזמנות גם בהתרעה קצרה מאד. "אירועים טלפוניים" רבי משתתפים מומלץ לתאם לפחות 24 שעות מראש.

האם המשתתפים משלמים על השתתפות בשירות ועידה קולית?

על שירות הגישור של כל המשתתפים משלם מזמין השירות אולם בנוגע לעלויות התעבורה (פעימות המונה) של המשתתפים יכול מזמין השירות לבחור אם לשלם ובאיזו דרך בהתאם לנסיבות:
בשירות הבסיסי מסוג "פגוש אותי ישיר" משלם כל משתתף עבור התעבורה שלו לספק התקשורת שלו ללא קשר לועידן לעומת זאת במקרים בהם מעוניין מזמין השירות לשאת בעלויות התעבורה של משתתפי הועידה עומדת לרשותו האפשרות להקצות להם מספרי 1800 להתקשרות חינם מישראל או ממקומות שונים בעולם.
דרך נוספת באמצעותה יוכל מזמין השירות לשאת בעלויות התעבורה היא בשימוש בשירות "שיחה יזומה". בשירות זה מקושרים המשתתפים לועידה מכל מקום בעולם על-ידי נציג שירות ועידן.