English En

Push to Conf

 

 
שירות  Push To Confשיחת ועידה בחיוג יזום אל המשתתפים, מאפשר לכם ליזום שיחת ועידה (מיידית או בזמן שקבעתם מראש) ע"י חיוג אל המשתתפים שהוגדרו וכל זאת בשליטה שלכם כמנחי השיחה. פשוט, יעיל ונוח.
איך זה עובד ?
 
 
למי זה מתאים?
 • שיחת עדכון לצוות אנשי מכירות
 • התייעצות או עדכון מיידי לצוות הנהלה
 • הקפצת צוותי חירום וניהול אירוע באמצעות "חמ"ל וירטואלי"
 • עדכונים דחופים לצוות רפואי
 • ניהול תקלות בסנכרון מלא של צוות טכנאים
 • כל שיחת ועידה שאתם רוצים ליזום, באופן מיידי וללא צורך להמתין להגעת המשתתפים.
יכולות השירות:
 • רשימת משתתפים מוגדרת מראש וניתנת לעדכון
 • הפעלה מיידית ופשוטה ע"י חיוג למספר גישה והקשת קוד הפעלה
 • אפשרות להצטרפות מאוחרת של משתתפים שלא ענו לשיחה
 • ללא הגבלת כמות משתתפים בשיחה
 • אפשרות להשמעת הודעת פתיחה שתוקלט אד הוק ע"י יוזם השיחה
 • אפשרות להקלטה אוטומטית של השיחה