English En

הקמת חדרי ישיבות

אודות הקמת חדרי ישיבות

לועידן נסיון רב בתכנון והקמת חדרי וידאו קונפרנס. כדי להבטיח את איכות הוידאו קונפרנס יש להתייחס לגורמים רבים - החל מבחירת הציוד המתאים לגודל החדר ולצפי השימוש בשירות ועידות הוידאו, דרך מיקום המערכות וצורת התקנתן ועד לרמת האקוסטיקה של החומרים מהם בנויים חדרי הישיבות.
בועידות וידאו קיימת חשיבות רבה אף לתאורה ולצבעי הקירות שברקע. המומחים שלנו ילוו אתכם לכל אורך הדרך, על מנת להבטיח הטמעה מוצלחת של כלי זה בארגון.