English En

משתמשי דפדפן Safari אינם יכולים להתחבר לחדר וירטואלי עם התוספת לדפדפן.

משתמשים שמתחברים בפעם הראשונה ובוחרים באפשרות "לא עכשיו" או אף פעם לא בשביל דפדפן זה"
ינותבו לדף שגיאה 404
 
משתמשים יצטרכו ללחוץ על "סמוך" ברגע שהדפדפן מבקש להתקין את התוסף משתמשים שבחרו "אף פעם לא בשביל דפדפן זה" הם יצטרכו לפתוח את הגדרות הדפדפן כדי לאפשר את התוסף “Cloud video plugin”
 
ראה למטה את הדרך לפתוח את המאפיינים בדפדפן ספרי מתפריט ה "קובץ".