English En

מה זה VMR?

VMR  היא ראשי תיבות ל Virtual Meeting Room(חדר פגישות וירטואלי).
חדר וירטואלי תמיד פעיל ומוכן בכל זמן שתרצה להתקשר לתוכו.
VMR מגיע בשני סוגים, VMR אישי וVMR  קבוצתי
 
ה VMR האישי מקושר לכל חשבון בנפרד ששייך למשתמש, ל VMR  יש אותה כתובת וידאו
כמו לחשבון עצמו אך עם תוספת .vmr לדוגמא:Michael.vmr@veidan.co.il
 
ה VMR הקבוצתי דומה  ל VMR האישי אך  VMR הקבוצתי שונה בכך שהוא
חדר בפני עצמו ואינו קשור למשתתף ספציפי .
הבעלים של ה VMR הקבוצתי באופן ברירת מחדל בהתחלה הוא הAdmin
אך בעלות זו אפשר לשנות למשתמש אחר על ידי הAdmin
 
שני סוגי ה VMR מכילים אפשרויות קטנות אשר ניתנות להשתמש בהן
באופן דינאמי .
אחת מהאפשרויות היא קוד PIN אפשרות זאת מבודדת את המשתתפים אחד מהשני
עד שהמארח מקליד את קוד הpin והועידה מתחילה, זאת אומרת שאין זמן המתנה
בזמן ההמתנה למשתתפים להתחבר.
אפשרות זאת נהדרת לשיחות ועידה קטנות בחדר וירטואלי אישי ואפילו ועידות גדולות
יותר
רשימה של חדרים וירטואליים אשר בבעלותך תוכל למצוא בכתובת my.veidan.co.il
 
 
מצד ימין לסולמית נלחץ על הכפתור כדי לראות את רשימת המשתתפים בחדר הווירטואלי.
כפתור זה מאפשר לשלוט במאפייני השיחה חלק ממאפייני כוללים השתקה וסילוק משתתפים
והוספת משתתפים.