עם ועידן link ליצירת קשר

  מאשר/ת לשלוח לי דיוור

  מהות השירות

  שירות השמעה בחיוג יזום (Autoplay) מאפשר ללקוח להקליט קטע קולי בעזרת מערכת יעודית של ועידן ולשדר אותו למספר רב של מאזינים.

  שידור הקטע המוקלט נעשה ע”י נציג ועידן אל רשימת מאזינים שהוגדרה מראש ע”י הלקוח.
  השירות מאפשר לחייג לאלפי נמענים בו זמנית. במידה ומאזין פוטנציאלי לא ענה בזמן לשיחה המוקלטת, כאשר הוא יחייג חזרה את המספר הוא ישמע את הקטע המוקלט.
  השירות מאפשר הפצת מידע קולי במהירות, ביעילות ובנפחים גדולים.

  שימושים
  אפשריים

  השירות מיושם במגוון שימושים עסקיים ביניהם שידור סקירות של בתי השקעות ליועצים פנימיים וחיצוניים, שידור הדרכות והנחיות במגוון עסקים לעובדי החברה, שידור ברכות לחג שמח מחברות ללקוחותיהם ו/או עובדיהם, שידור עדכונים שונים ללקוחות ומגוון שימושים נוספים בהם נדרש להעביר מסר קולי חד כיווני למספר נמענים גדול. השירות מאפשר לחייג לאלפי נמענים בו זמנית. במידה ומאזין פוטנציאלי לא ענה בזמן לשיחה המוקלטת, כאשר הוא יחייג חזרה את המספר הוא ישמע את הקטע המוקלט.
  השירות מאפשר הפצת מידע קולי במהירות, ביעילות ובנפחים גדולים.

  מהות השירות

  שירות השמעה בחיוג יזום (Autoplay) מאפשר ללקוח להקליט קטע קולי בעזרת מערכת יעודית של ועידן ולשדר אותו למספר רב של מאזינים.

  שידור הקטע המוקלט נעשה ע”י נציג ועידן אל רשימת מאזינים שהוגדרה מראש ע”י הלקוח.
  השירות מאפשר לחייג לאלפי נמענים בו זמנית. במידה ומאזין פוטנציאלי לא ענה בזמן לשיחה המוקלטת, כאשר הוא יחייג חזרה את המספר הוא ישמע את הקטע המוקלט.
  השירות מאפשר הפצת מידע קולי במהירות, ביעילות ובנפחים גדולים.

  שימושים
  אפשריים

  השירות מיושם במגוון שימושים עסקיים ביניהם שידור סקירות של בתי השקעות ליועצים פנימיים וחיצוניים, שידור הדרכות והנחיות במגוון עסקים לעובדי החברה, שידור ברכות לחג שמח מחברות ללקוחותיהם ו/או עובדיהם, שידור עדכונים שונים ללקוחות ומגוון שימושים נוספים בהם נדרש להעביר מסר קולי חד כיווני למספר נמענים גדול. השירות מאפשר לחייג לאלפי נמענים בו זמנית. במידה ומאזין פוטנציאלי לא ענה בזמן לשיחה המוקלטת, כאשר הוא יחייג חזרה את המספר הוא ישמע את הקטע המוקלט.
  השירות מאפשר הפצת מידע קולי במהירות, ביעילות ובנפחים גדולים.

  שירות השמעה בחיוג יזום (Autoplay) מאפשר ללקוח להקליט קטע קולי בעזרת מערכת יעודית של ועידן ולשדר אותו למספר רב של מאזינים.

  שידור הקטע המוקלט נעשה ע”י נציג ועידן אל רשימת מאזינים שהוגדרה מראש ע”י הלקוח.
  השירות מאפשר לחייג לאלפי נמענים בו זמנית. במידה ומאזין פוטנציאלי לא ענה בזמן לשיחה המוקלטת, כאשר הוא יחייג חזרה את המספר הוא ישמע את הקטע המוקלט.
  השירות מאפשר הפצת מידע קולי במהירות, ביעילות ובנפחים גדולים.

  מהות השירות

  השירות מיושם במגוון שימושים עסקיים ביניהם שידור סקירות של בתי השקעות ליועצים פנימיים וחיצוניים, שידור הדרכות והנחיות במגוון עסקים לעובדי החברה, שידור ברכות לחג שמח מחברות ללקוחותיהם ו/או עובדיהם, שידור עדכונים שונים ללקוחות ומגוון שימושים נוספים בהם נדרש להעביר מסר קולי חד כיווני למספר נמענים גדול. השירות מאפשר לחייג לאלפי נמענים בו זמנית. במידה ומאזין פוטנציאלי לא ענה בזמן לשיחה המוקלטת, כאשר הוא יחייג חזרה את המספר הוא ישמע את הקטע המוקלט.
  השירות מאפשר הפצת מידע קולי במהירות, ביעילות ובנפחים גדולים.

  שימושים אפשריים

  השמעה בחיוג יזום:

  מסר קולי חד כיווני בתפוצה רחבה

  השמעה בחיוג יזום:

  מסר קולי חד כיווני בתפוצה רחבה

  דילוג לתוכן