English En

פברואר 2016


Month_06_14
News_5

! Save The Date

מתכבדים ומתרגשים להזמינכם,
לראשונה...
אירוע לקוחות ועידן
וכולכם מוזמנים
אז נכון לעכשיו שריינו ביומנים.
מתי ?
יום ראשון, 3/4/16 21:00
איפה? באולם כנסים וירטואלי כמובן...
פרטים והרשמה בהמשך
מחכים לראותכם!

 
Nice

מוצרים ושירותים - בוקר חדש עלה על ועידן

אחרי חודשים ארוכים של ציפייה, גשר הועידות הטלפוניות החדש שלנו עלה לאוויר ומאפשר לכם ולנו מגוון חדש של אפשרויות בתחומי האבטחה, התפעול והניהול היעיל של שיחות הועידה.

בדיוורים הקרובים נסקור בכל פעם את אחד או יותר מהשירותים הללו.

והפעם :

גיוון וגמישות בהתרעות והודעות כניסה ויציאה

מה התחדש ?

1. האפשרות לשלב קומבינציות שונות בין כניסה ויציאה של התרעת שם, התרעת צליל או ללא התרעה כלל. לדוגמא: בכניסה לועידה תתקיים התרעת שם כך שיידעו מי הצטרף לועידה, אולם ביציאה לא תתקיים התרעה כלל, כך שבמידה והשיחה נמשכת בפורום מצומצם יותר, יציאת משתתפים לא תפריע למהלך השיחה.

2. ברכה / הצהרה מוקלטת של מנחה השיחה - בחדרים בהם מוגדר קוד מנחה, יכול מנחה השיחה להקליט בכניסתו הודעה / ברכה / הצהרה, אשר כל משתתף הנכנס לועידה יישמע אותה בטרם הוא מועבר פנימה לשיחה.

רוצים לשמוע עוד פרטים אודות השימושים השונים, פנו למח' שירות הלקוחות או למנהל התיק שלכם.
1-800-251-000 
Nice

הבלוג החודשי - סיפורו של בוקר חדש

עכשיו כבר מותר לספר. אחרי תהליך אינטסיבי של כשנתיים, בוקר חדש זרח על ועידן עם עלייתו לאוויר של גשר האודיו החדש.
מה זה אומר, למה להחליף ואיך כל זה קרם עור וגידים והפך מחזון למציאות ?

פוסט חדש על נשמה של מכונות...


Veidan_Events_1