English En

נסה עכשיו

 

לרשותך חדר ועידות וירטואלי לבחינת איכות השיחה והתכונות הבסיסיות.

 

חייג ממספר מוקדים למספר 03-9180698 ולבקשת המערכת הקש קוד 03214 ולאחר מכן הקש #.

 

* הבדיקה מוגבלת לשתי דקות שבסיומן ינותקו המשתתפים.