English En

מרץ 2015

מרץ 2015 - הכניסה למוזמנים בלבד

השקת המוצר החדש ללקוחות החברה קרבה ובאה. סודיות העניין היא שם המשחק כרגע. תאריך ההשקה ויכולות המוצר אסורים שיחשפו בטרם עת.
כחלק מההכנות אתה קובע ביומן שיחת ועידה עם מספר עמיתים לעבודה ושלושה משתתפים "חיצוניים". צריך לסגור פרטים אחרונים. הדבר האחרון שאתה רוצה, הוא שמישהו לא רצוי ייחשף לפרטים הסודיים.
בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.
אבטחת שיחות הועידה (קוליות ו/או וידאו) היא נדבך חשוב במעלה אצלנו בועידן. גם שיחות הועידה ה"פשוטות" ביותר מאובטחות וסודיות בצורה הטובה ביותר.
 
אבטחת שיחות הועידה מתחלקת לשני רבדים. אמצעים טכנולוגיים ואמצעיים אנושיים. על האמצעים הטכנולוגיים אמונים אנשי המקצוע והציוד המתקדם בועידן – שימוש בקווים מאובטחים, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, חומות אש וכיוצ"ב, הכל על מנת לאבטח את שיחות הלקוח ולמנוע חדירת אנשים לא רצויים אליהן.
באמצעים האנושיים נכללות מספר רב של יכולות טכניות שעומדות לרשות הלקוח והוא בוחר במה להשתמש ומתי, הכל בהתאם לחשיבות הועידה והצורך באבטחתה.
 
במקרה שמדובר בשיחה קולית בלבד והמימד החזותי לא קיים.
אז מהן היכולות והפונקציות בהן יכול הלקוח להשתמש ?
 • קוד סודי – האבטחה הבסיסית ביותר לחדר הוירטואלי שהוקצה לך. רק מי שהקוד ברשותו יוכל להצטרף לשיחה.
 • קוד מנחה – קוד סודי נוסף לאותו חדר ועידה שמקנה יכולות שיחה בניהול עצמי ושליטה על מספר פונקציות. התחלת שיחה מתאפשרת רק כאשר המנחה נמצא בחדר. עד כניסתו מושמעת מוסיקת המתנה. במהלך השיחה יכול המנחה לנעול את אפשרות הכניסה למשתתפים נוספים / מאחרים (גם אם יש להם את הקוד הנכון). למנחה הועידה האפשרות לסיים את השיחה בכל עת ולנתק את כל המשתתפים. מנגד, לקשר באופן עצמאי משתתפים לשיחה.
 • קוד סודי מזדמן (מוגבל בזמן) – במידה ואתם משתמשים באופן קבוע בחדר עם קוד סודי קבוע, ניתן לשיחה ספציפית לקבל קוד סודי שמוגבל בזמן לפי בקשתכם. במקרה זה מומלץ לשלוח את הקוד למשתתפים בסמוך למועד השיחה בלבד. רצוי גם בפלטפורמה שונה (הודעת SMS)
 • החלפת קוד סודי קבוע – גם כאשר מדובר על חדר בעל קוד סודי קבוע שאינו מוגבל בזמן, מומלץ אחת לתקופה להחליף את הקוד ולהפיצו לאנשים הרלוונטים בלבד, מחדש.
 
ויש אפשרויות נוספות על השימוש בקודים :
 • שימוש בממשק ניהול אינטרנטי (Conference Manager) – במידת הצורך מנחה הועידה מקבל גישה לממשק אינטרנטי בעל יכולות צפייה וניהול בסיסיות של הועידה. בצורה כזאת ניתן לראות את רשימת המשתתפים בועידה On Line.
 • מוסיקת המתנה – כאשר יש משתתף יחיד (ראשון) בחדר, מושמעת מוסיקת המתנה. רק לאחר שמצטרף משתתף נוסף, מופסקת המוסיקה וזהו הסימן שיש לפחות שני משתתפים בחדר.
 • התרעת צליל – בכל כניסה או יציאה של משתתף מהחדר מושמע צליל קצר.
 • התראת שם – בכל כניסה או יציאה של משתתף מהחדר מושמע שמו (כפי שהקליט אותו בשלב ההזדהות)
 • שיחה יזומה – נציגי ועידן יחברו משתתפים לשיחת ועידה עפ"י רשימה שתועבר ע"י מזמין השירות. ביום ובשעה היעודה יחוברו אך ורק המשתתפים הרצויים וכך תחסם הגישה למשתתפים לא רצויים
 • קבלת משתתפים – מזמין השירות ישלח אלינו רשימה של משתתפים המורשים להיות נוכחים בשיחה. לאחר הקשת הקוד הסודי המשתתפים יגיעו לנציג ועידן, אשר לאחר קבלת פרטים מזהים יעבירם לועידה. במידה ושמם אנו מפיע ברשימה, הם לא יוכלו לקחת בה חלק.
 
ומה קורה בשיחות הוידאו?
במקרה זה ממשק הניהול של שיחת הועידה הוא חלק אינטגרלי מהעניין וכל משתתפי השיחה רשומים בממשק וגם נראים לעין. מעבר לפונקציות הקיימות בשיחות הקוליות, ישנן אפשרויות אבטחה שמותאמות לשיחות וידאו בלבד.
בשיחות הוידאו, ניתנות למנחה השיחה יכולות ניהול ושליטה אשר משפרות את אבטחת השיחה :
 • אפשרות כי עד כניסת המנחה לא יוכלו משתתפים אחרים להכנס לחדר
 • יכולת נעילת הועידה לכניסת משתתפים נוספים
 • יכולת סיום הועידה וניתוק יזום של כל המשתתפים
 • יכולות השתקה / סגירת וידאו של משתתף אחד או יותר
 • העברת הודעות אישיות למשתתף בודד בזמן הועידה
 
אלו הן מרבית הפונקציות העומדות לרשותכם ואתם מוזמנים להשתמש בחלקן או בכולן על מנת לאבטח את שיחת הועידה הבאה שלכם ולהיות בטוחים שרק מי שאתם רוצים, לוקח בה חלק.
 
להתראות בפוסט הבא,
ניר