English En

הצטרפות לחדר מטלפון רגיל (קולית בלבד)

במדריך קודם הוסבר איך להשתמש באפליקציית My Meeting Video מסמארטפון.
 
אך ניתן גם להצטרף לחדר מטלפון רגיל ללא צורך באפליקציה.
 
השירות של ועידן מאפשר חיוג למספרים מקומיים מ-55 מדינות בעולם.
 
בדרך זו אתה מצטרף קולית בלבד לשיחה, ללא המימד הויזואלי שלה. אם בכל זאת תרצה לראות את המשתתפים או את התוכן שהם משתפים יהיה עליך להשתמש באפליקציית My Meeting Video.
את המספר לחיוג ואת מספר השיחה הדרוש להצטרפות לחדר תמצא באחת הדרכים הבאות:
 
1.       התחבר לכתובת ה-URL של החדר דרך המחשב שלך
 
 
 
 
עכשיו יופיע מספר הגישה המקומי מהמדינה שבה אתה נמצא, ומספר השיחה. אם אתה זקוק למספר ממדינה
אחרת, מצא את אותה המדינה דרך התפריט הנפתח.
 
2.       התחבר לכתובת ה-url של החדר דרך הטלפון שלך
אם קיבלת במייל הזמנה לפגישה עם לינק, לחץ על הלינק ותגיע לעמוד של החדר.
לחץ Join by dial-in: