English En

נהל את הפגישה בחדר שלך

בתוך הפגישה לרשותך מספר כפתורים שיאפשרו לך ולאורחיך שימוש נוח.
לחיצה על סמל האנשים שליד כפתור ה-# תציג את רשימת המשתתפים בשיחה שלך
 
 
תוכל לעבור על רשימת כל המשתתפים בקלות על ידי גלילה של העמוד בעזרת העכבר או מסך המגע שלך.
תוכל להשתיק את המיקרופון של כל אחד מהמשתתפים על ידי לחיצה על סמל המיקרופון המופיע לצד שמו, או לנתק כל אחד מהם מהשיחה על ידי לחיצה על ה-X המופיע לצד שמו.
 
 
מעוניין לצרף משתתפים נוספים אל השיחה? חייג אליהם מתוך החדר.
תוכל לחייג אל אנשי הקשר שלך מתוך החברה, לכתובות של מערכות וידאו או כתובות IP. תוכל גם לחייג אל מספר משתתפים בו זמנית!
בשלב ראשון לחץ על כפתור "Invite Someone" (סמל +). לאחר מכן לחץ לחץ על כפתור ה-+ שלצד המשתתף. לאחר שסימן ה-+ התחלף ל-V והרקע השתנה לירוק לחץ Dial.
 
 
אם אתה רוצה להזמין משתתף שאינו בזיכרון, הקלד את כתובת הוידאו שלו בחלון Colleague or video address, לחץ על סימן ה-+ שלצד המשתתף ולאחר שהוא יסומן ב-V עם רקע ירוק לחץ Dial.
 
 
לניתוק כלל המשתתפים בשיחה בחר "Disconnect All" בראש רשימת המשתתפים.